Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού Ιδρύματος Archimedes

Προκήρυξη:

Από το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύθηκε η εξής ανακοίνωση που αφορά σε σπουδές στην Εσθονία.

Το Εσθονικό Ίδρυμα Archimedes ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με εσθονικά Πανεπιστήμια. 


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου 2020 μέσω της ηλεκτονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee και λήγει την 1η Μαϊου. 


Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: 

http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers

Το έγγραφο με τις Υποτροφίες Εσθονίας  σε μορφή pdf 

Το έγγραφο πλήρες σε μορφή pdf 


 


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα