Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας για κινητικότητα βραχείας διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και το British Council Ελλάδας, με την συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, και κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 8201/Ζ1/24-1-2024 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 707/τ.Β΄/31-01-2024), υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, με σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας προς τα βρετανικά πανεπιστήμια, την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας και την διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των δικαιούχων του προγράμματος, αλλά και την δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπου φοιτούν.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024 θα χορηγηθούν 24 υποτροφίες:

  • έξι (6) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Master
  • δεκαοκτώ (18) υποτροφιών σε υποψήφιους/ες διδάκτορες

Το Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 συγχρηματοδοτείται από το ΙΚΥ και τη Βρετανική Πρεσβεία με το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (62.240,88€) και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας, το οποίο αφορά στην κινητικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέρχεται σε δύο χιλάδες πεντακόσια ενενήντρα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (2.593,37€) ανά υπότροφο για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του/της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Επισημαίνεται ότι η κινητικότητα θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη με ολοκλήρωση της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων έως τις 30/6/2024.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/49yLUNt.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

  • από το Βritish Council στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr και στα τηλέφωνα 210-36 92 360 & 210-36 92 381.
  • από το ΙΚΥ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr και στα τηλέφωνα 210-37 26 328 & 210-37 26 330.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Thanasis.Tsiroyiannis@britishcouncil.org.

Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο