Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει για 13η συνεχόμενη χρονιά υποτροφίες που φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι οποίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας.

Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Λαμβάνονται, δευτερευόντως, υπόψιν οι βαθμοί εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ή ο βαθμός πτυχίου (για τους υποψήφιους για Μάστερ) καθώς και η καταγωγή από τον Νομό Αχαΐας. Η συνέχιση της υποτροφίας και στα επόμενα εξάμηνα σπουδών εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του υπότροφου.

Οι υποτροφίες δίνονται μόνο για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσοι πάρουν μεταγραφή δεν δικαιούνται την υποτροφία.

Οι 19 υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και υποστηρίζονται και από το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Κύριο κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι η καινοτομικότητα της διατριβής τους και η χρησιμότητάς της στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Επιπλέον θα λαμβάνεται υπόψη η μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόοδος των σπουδών του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, έτη σπουδών κ.λπ.). Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, θα δοθούν τουλάχιστον 3 υποτροφίες σε γυναίκες υποψήφιες, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 205/23.06.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Οι υποτροφίες για Μάστερ ή Διδακτορικό αφορούν μόνο αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Κανονισμός των υποτροφιών παρέχεται εδώ. Ο Κανονισμός έχει διαρκή ισχύ και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Υποτροφιών να τροποποιεί διατάξεις του. Καμία διάταξη του κανονισμού δεν έχει τροποποιηθεί. Με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου Μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών είναι και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνολικά οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

  • Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2022)
  • Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών).
  • 19 υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» των 10.000 €/έτος και για τρία το πολύ έτη για διδακτορικές σπουδές.

Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Για προπτυχιακούς φοιτητές (αρχείο docx)
  • Για φοιτητές σε επίπεδο Μάστερ (αρχείο docx)
  • Για τους υποψ. Διδάκτορες/-ισσες υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο παρακάτω σύνδεσμο.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα είναι από την 1η ως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι /-ες θα πρέπει να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. σελ. 2 της Πρόσκλησης). 

Εκτός των απαραιτήτων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται μέσα στη φόρμα των αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνυποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.ά. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Για τεχνικά θέματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. με στοιχεία επικοινωνίας email:uprescom@upatras.gr ή/και τηλ. επικ. 2610 99 7833.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο