Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών ύψους 25% (υπό τη μορφή μείωσης διδάκτρων) σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. για εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προκήρυξη:

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών ύψους 25% (υπό τη μορφή μείωσης διδάκτρων) σε όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α.).

Εξαιρέσεις
Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία θα προσφερθεί η εν λόγω υποτροφία, εξαιρούνται τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής και τα προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας (Κλινική Ψυχολογία , Συμβουλευτική Ψυχολογία και Σχολική Ψυχολογία). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. για να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αίτησης όπως και για τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22841528 ή στο email admissions@unic.ac.cy


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα