Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει 2 υποτροφίες από το Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Προκήρυξη:

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 05/10/2019 και ώρα:15:00  με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Δείτε την αίτηση εδώ.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα