Οικονομική ενίσχυση σε ένα απόφοιτο του τμήματος Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ενός/μίας αποφοίτου του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (2.150,00€ ) από τα έσοδα της Δωρεάς LEO CLUB PANORAMA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:

  • Να έχει γεννηθεί σε Δήμο ή σε Δημοτικό Διαμέρισμα του Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Να έχει ηλικία έως 28 ετών. 10 
  • Να είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ή να έχει ανακοινωθεί επιτυχής βαθμολογία στο τελευταίο μάθημα εξέτασης του μέχρι 31.1.2020.
  • Να έχει βαθμό πτυχίου ή μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
  • Να έχει ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2018 ( 1.1.2018- 31.12.2018) μέχρι 20.000€
  • Να μην είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή βοηθήματος από οποιαδήποτε Ελληνική πηγή για τις ίδιες σπουδές για το έτος 2020-2021.
  • Να έχει σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του σε ανώτατο ίδρυμα του εξωτερικού, ιδιωτικό ή κρατικό σε χώρα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την απόκτηση είτε μεταπτυχιακού τίτλου ή τίτλου ειδικότητας.
  • Να έχει γίνει αποδεκτός σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσα σε έξι μήνες από την επιλογή του ως δικαιουμένου της οικονομικής ενίσχυσης.

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες:

 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα