Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέο πρόγραμμα Υποτροφιών σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ (ακαδ. έτος 2022-2023)

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 91811/Ζ1/22-7-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ αρ.3983/B’/27-7-2022), ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν υποψήφιους/υποψήφιες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.  
2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3.  Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και
4.  Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η έναρξη της υποτροφίας θα γίνει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2022-2023.  Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή των υποψηφίων δύναται να έχει οριστεί μετά την 1/1/2021 και η αίτηση θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν από τους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

1. Φυσικές Επιστήμες,
2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,
4. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Οι επιλέξιμες εξειδικεύσεις αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης, διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 1/1/2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23).
  • Να μην κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27-10-2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση  https://ams.iky.gr/

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 210-3726345, 210-3726346 και 2103726395. Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: ikywebsupport@iky.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο