Νέες υποτροφίες από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για 3η συνεχόμενη χρονιά, μέσω του Προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση»

Προκήρυξη:

Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, μέσα από την παραχώρηση υποτροφιών προς φοιτητές για τη διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός των υποτροφιών είναι η μερική χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ερευνών στα πλαίσια των υποχρεώσεων των σπουδών τους (διπλωματική εργασία/διατριβή). Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.
 

Δικαιούχοι: Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αποδεδειγμένα Φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι αιτητές του Προγράμματος δεν πρέπει να έχουν τύχει επιχορήγησης τα δυο προηγούμενα χρόνια μέσω του ιδίου Προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι έρευνες θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς και για τους προπτυχιακούς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019.

Δείτε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος.

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση.


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα