ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
koutsodontis

Μία υποτροφία από το ίδρυμα «Βασίλης Διον. Παράσχης» για προπτυχιακούς φοιτητές καταγόμενους από τη Ζάκυνθο

Προκήρυξη:

Το ίδρυμα υποτροφιών «Βασίλης Διον. Παράσχης», προκηρύσσει χωρίς διαγωνισμό, μια (1) θέση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε απόφοιτους ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου της Ελλάδας, καταγόμενους από τη Ζάκυνθο, για συνέχιση των σπουδών τους σε Α.Ε.Ι.

Προϋποθέσεις:

α) Αποφοίτηση από το Λύκειο με βαθμό "Άριστα" ή "Πολύ Καλά"

β) Στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων (ορφανία)

Η επιλογή θα γίνει στη Ζάκυνθο, στο Γραφείο του Προέδρου του Ιδρύματος (Αλ. Ρώμα 61). Το ύψος της υποτροφίας είναι 2500 ευρώ, ετησίως, και αφορά 4ετία ή 5ετία, αναλόγως των σπουδών των ενδιαφερομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την 30/11/2020, στον κ. Διον Σέρρα, Γραμματέα του Δ.Σ. (Υφαντουργείων 37, Ζάκυνθος, τηλ. 269504120) τα δικαιλογητικά:

  1. Αίτηση απλή, χωρίς χαρτόσημα
  2. Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  4. Βεβαίωση σπουδών της οικείας Σχολής
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία

Περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Στεφ. Παπαδάτο, και στον Γραμματέα κ. Διον Σέρρα, όπως παραπάνω 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο