Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό για φοιτητές από την Αρκαδία από το Μπακοπούλειο Κοινωφελές Ίδρυμα

Προκήρυξη:

Το Μπακοπούλειο Κοινωφελές Ίδρυμα καλεί με την υπ΄ αριθμόν 2/2016/05-12-2016 Πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,   

Α) Τους καταγόμενους από το Ν. Αρκαδίας και αποφοιτήσαντες από  Γενικά Λύκεια του  Ν. Αρκαδίας που εισήχθησαν στα ΑΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και δεν τους έχει ήδη απονεμηθεί υποτροφία ή άλλο οικονομικό βοήθημα, να υποβάλουν αίτηση προς την γραμματεία του Ιδρύματος στην οδό Φιλελλήνων 8, για να τύχουν μίας από τις δύο (2) υποτροφίες.

Β) Τους καταγόμενους από το Ν. Αρκαδίας και αποφοιτήσαντες από ΕΠΑΛ του  Ν. Αρκαδίας που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση  το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και δεν τους έχει ήδη απονεμηθεί υποτροφία ή άλλο οικονομικό βοήθημα, να υποβάλουν  αίτηση προς την γραμματεία του Ιδρύματος στην οδό Φιλελλήνων 8, για να τύχουν μίας (1) υποτροφίας.

Γ) τους καταγόμενους από το Ν. Αρκαδίας  και αποφοιτήσαντες από Λύκεια του  Ν. Αρκαδίας που έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές σπουδές τους στην ημεδαπή και επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να υποβάλουν αίτηση προς την γραμματεία του Ιδρύματος, προκειμένου να τύχουν μίας (1) υποτροφίας.

         Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα είναι 200,00 ευρώ μηνιαίως για εννέα ακαδημαϊκούς μήνες φοίτησης για το  νόμιμο διάστημα των σπουδών τους ανάλογα τη σχολή εισαγωγής  και ο υπότροφος υποχρεούται  κατά την έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους να προσκομίζει στην γραμματεία του ιδρύματος βεβαίωση σπουδών η οποία θα βεβαιώνει την επιτυχία στο 2/3 των μαθημάτων εκάστου έτους.

 Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, βάσει των όρων του παραπάνω Π.Δ/τος

  1. Η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, η οποία θα αποδεικνύεται από το οικογενειακό εισόδημα και το Ε9
  2. Ο  Γενικός Βαθμός πρόσβασης ή ο Βαθμός επιτυχίας στην σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,, για την Α και Β κατηγορία
  3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία Ελληνικού Πανεπιστημίου, για την Γ κατηγορία

              ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  για την Α και Β κατηγορία

1.      Αίτηση προς το Ίδρυμα

2.      Αντίγραφο Γενικού Βαθμού πρόσβασης στην σχολή Τριτοβάθμιας  εκπ/σης  νομίμως επικυρωμένο (μόνο για Α κατηγορία)

3.      Αντίγραφο  Βαθμού επιτυχίας ΕΠΑΛ στην σχολή Τριτοβάθμιας  εκπ/σης  νομίμως επικυρωμένο  (μόνο για Β κατηγορία)

4.      Αντίγραφο βεβαιώσεως εγγραφής στην Πανεπιστημιακή Σχολή

5.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ .και πρόσφατου Ε9 

6.      Ιδιόγραφο Βιογραφικό Σημείωμα

7.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμοδίου Δήμου

8.      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει λάβει  υποτροφία ή βοήθημα

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  για την Γ  κατηγορία

1.      Αίτηση προς το Ίδρυμα

2.      Αντίγραφο τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος νομίμως επικυρωμένο

3.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και πρόσφατου Ε9

4.      Ιδιόγραφο Βιογραφικό Σημείωμα

5.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμοδίου Δήμου

6.      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει λάβει  υποτροφία ή βοήθημα για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

7.      Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 28/2/2017, στα γραφεία του Ιδρύματος από Τρίτη ως και Παρασκευή  από 11.00 ως και 14.00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Μ.& Κ.                                                      ΣΙΑΚΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     

  κ. Αλέξανδρος                                                            Διευθύντρια   Δημόσιας Υγείας  &  Κοινωνικής Μέριμνας


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο