Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Master-ISICG TIM Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων
International Hellenic University

Μία υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Προκήρυξη:

The Institute for Mediterranean Studies (IMS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the frame of the project ARCHERS, funded by Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) Post-doctoral researcher.

Job Description

The researcher is expected to perform research on the policies of protection of industrial property in Greece during the twentieth century

Additional desirable qualifications

  • PhD in History of Science or/and Technology in Greece (30%)
  • Experience in research in archives (25%)
  • Fluency in Modern Greek (25%)

Additional desirable qualifications

  • Ability and motivation to perform independent research (5%)
  • Previous post-doctoral research experience (15%)

Location: IMS-FORTH, Rethymno Crete GREECE

Start Date: 1st of April, 2017

Duration of appointment: 12 months (with possibility of extension according to the needs of the project).

Approx. stipend: € 1100 - 1200 (net)

Application Submission

Interested candidates who meet the aforementioned requirements are kindly asked to submit their applications, no later than the 28th of February 2017, 23:59 local Greece time to the address gaia@ims.forth.gr, with cc to hadziiossif@ims.forth.gr.

In order to be considered, the application must include:

  • Application Form (please download form at the end of this page)
  • Detailed curriculum vitae (CV) of the candidate
  • Copies of academic titles/transcripts

Any application received after the deadline will not be considered for the selection

Contact

For information and questions regarding the application and selection procedure, candidates are asked to contact the IMS secretariat (gaia@ims.forth.gr), tel. +30 28310-27281.

For additional information on the specific research subject, candidates may contact Pr. Christos Hadziiossif (hadziiossif@ims.forth.gr)

Selection Announcement

The result of the selection will be announced on the website of IMS-FORTH (www.ims.forth.gr).

Candidates have the right to appeal the selection decision, by addressing their written objection to the IMS secretariat within five (5) days since the results announcement on the web. They also have the right to access (a) the files of the candidates as well as (b) the table of candidates' scores (ranking of candidates results). All the above information related to the selection procedure will be available at the secretariat of IMS-FORTH in line with the Hellenic Data Protection Authority.

Application form

Call


Μοιραστείτε το:

Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα