Μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Γλωσσολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό από την Ακαδημία Αθηνών- Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη

Προκήρυξη:

Ακαδημία Αθηνών- Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη 2020-2021
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Γλωσσολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό

Διάρκεια: Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πλήρους παρακολούθηησης

Ποσό  υποτροφίας: Τo ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και μετά την λήξη των σπουδών του τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών. 

Προθεσμία: 6 Μαΐου 2020

Προκήρυξη υποτροφίας

 Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Υπεύθυνη δήλωση


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα