Μια (1) υποτροφία, σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη,

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής –μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που αφορά πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με αντικείμενο σχετιζόμενο με την Γεωπονοδασολογική Επιστήμη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή

2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών

3. καλή επίδοση στις σπουδές τους

4. οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εσωτερικό

5. καταγωγή κατά προτίμηση από Πόντιους γονείς ή και από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος.

 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 - 2:30pm

Πληροφορίες- Σχετικά έγγραφα: 

Προκήρυξη

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ).doc

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα