Μια (1) υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικά του ΑΠΘ.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει μία (1) υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωάννη Ιμβριώτη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε προπτυχιακό φοιτητή/τρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ..

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών
  3. φοίτηση στο τρίτο (3ο ) ή στο τέταρτο (4ο ) εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και επιτυχία κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών στο Τμήμα φοίτησης σε δώδεκα (12) τουλάχιστον μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7).

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα