Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχικούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Σχολής καταγόμενος από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2016-17, μία (1) υποτροφία, με επιλογή, σε άπορο πτυχικούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Σχολής, καταγόμενο/η πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή, για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. 

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ 600,00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), έως 20-3-2018 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4) καθώς και στην Ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας www.oua.gr, όπου θα αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα