Μια (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει μία (1) υποτροφία από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. να έχουν ήδη επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό,
  2. να έχουν τύχει βαθμού «άριστα» στο πτυχίο τους (8.50 και πάνω),
  3. να διαθέτουν οικονομική αδυναμία (στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.doc

ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα