Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει μία (1) υποτροφία εξωτερικού από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των συνυποψηφίων)
  2. ηλικία μέχρι 36 ετών
  3. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  4. άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες:

Προκήρυξη υποτροφίας Ε.Σίμου 2020-2021.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.doc

ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα