Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία (1) υποτροφία εξωτερικού σε πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά

Προκήρυξη:

Μία (1) υποτροφία εξωτερικού σε πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνέχιση των σπουδών τους (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

α) άρρεν, ηλικίας μέχρι τριάντα έξι ( 36) ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής

β) οικονομικά αδύνατος όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό

γ) άψογο χαρακτήρα ηθικά και πνευματικά προσόντα

δ) καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ.Δ. Αδριανής Ν. Δράμας

ε) γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας μετεκπαίδευσης

στ) υγιής και να μη πάσχει από χρόνια νόσο

ζ) να προτίθενται να υπηρετήσουν τον κλάδο της Επιστήμης τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( εφόσον τους ζητηθεί ) μετά τη λήξη της υποτροφίας του για δέκα χρόνια τουλάχιστον Οικονομικά αδύνατοι θεωρούνται όσοι διαθέτουν χαμηλά ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα τα οποία δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28/02/2017 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214/7250, ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) εργάσιμες μέρες και ώρες

 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των εννιακοσίων (900,00 €) ευρώ.

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη λή- ξη των μεταπτυχιακών του σπουδών βαρύνουν το κληροδότημα και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων πε- νήντα (250,00) ευρώ συνολικά για την Ευρώπη και των οκτακοσίων (800,00) ευρώ συνολικά για την Αμερική

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Υποτροφία Κληροδοτήματος ''Στ.Σαμαρά'' για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού (Θ)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο