Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία (1) υποτροφία εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή τη χορήγηση, κατόπιν επιλογής μίας υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς ( ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των συνυποψηφίων )
  • ηλικία μέχρι 36 ετών
  • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  • άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28/02/2017 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99- 5214, ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr  ) εργάσιμες μέρες και ώρες

 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των οκτακόσιων πενήντα (850,00 €) ευρώ

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μεταπτυχιακών του σπουδών βαρύνουν τη Δωρεά στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ συνολικά

 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ή το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της υποτροφίας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και θα διαρκέσει ένα ( 1 ) χρόνο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση: 

Υποτροφία Κληροδοτήματος "Ε.Σίμου", για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο