Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
UNic Ημέρες Γνωριμίας
ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Μία (1) Διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος HORIZON 2020 INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE ΙΜΙ2 με τίτλο «Inhibiting Mis-folded protein Propagation in Neurodegenerative Diseases» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Βεκρέλλη προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλο-ποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

1 θέση Υποψήφιου Διδάκτορα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στο ως άνω αντικείμενο σπουδών
• Εμπειρία στην χρήση τεχνικών στερεοτακτικής χειρουργικής σε ζωικά μοντέλα νευροεκφυλιστικών νόσων
• Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές: α) κυτταρικής και μοριακής Βιολογίας, και β) πειραματικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων σε μύες

Επιθυμητά προσόντα:
• Άριστη γνώση (γραπτά και προφορικά) της Αγγλικής γλώσσας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.bioacademy.gr


Μοιραστείτε το:

IMS Studies- Univ. of Strathclyde
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα