Ίδρυμα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης - Καραντώνειο Κληροδότημα: Δύο (2) υποτροφίες για απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού, σε άτομα που κατάγονται από τη Λέσβο

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης έχοντας τη Διοίκηση και Διαχείριση του Καραντωνείου Κληροδοτήματος και λαμβάνοντας υπόψιν 1) τον από 30 Οκτωβρίου 1926 κανονισμό λειτουργίας του Καραντωνείου Κληροδοτήματος 2) Την υπ αριθμ 296/201 7 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς 3) Το άρθρο 38 παρ 3 του Ν 4182/10-9 201 3 Υποτροφίες Διαγωνισμοί 4 Την υπ'αριθμ 1 245/3327/1 4-201 9 απόφαση του ΔΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δυο 2 υποτροφίες για απόκτηση α. μεταπτυχιακού και β.διδακτορικού τίτλου σπουδών όλων ανεξαιρέτως των επιστημών ΑΕΙ της χώρας.

Η επιλογή θα γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού των υποψηφίων φοιτητών χωρίς να υπάρχει δέσμευση για επί δεκαετία άσκηση της επιστήμης στην Ελλάδα μετά το πέρας των σπουδών τους.

Δικαίωμα υποβολής των δικαιολογητικών έχουν: άποροι επιμελείς φοιτητές άρρενες και θήλεις καταγόμενοι από τη Λέσβο με ηλικία όχι μεγαλύτερη των 36 ετών σύμφωνα με τον Ν 1 473/84 άρθρο 36.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/7/2019 έως 17/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι υποψήφιοι στο τηλέφωνο 225102851 8 ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.mytilene-charity.com

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του Ιδρύματοςστην οδό Καραντώνη 2 στη Μυτιλήνη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα