Ίδρυμα Αρτεμισίας Παναγιώτου: Δύο (2) Υποτροφίες σε απόφοιτους Σχολών Μέσης Παιδείας για Κύπριους

Προκήρυξη:

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ προτίθεται να παραχωρήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 μέχρι δύο υποτροφίες σε απόφοιτους Σχολών Μέσης Παιδείας της Κύπρου.

Οι δύο υποτροφίες θα είναι για φοίτηση σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού ή σε τριτοβάθμια σχολή της Κύπρου σε ένα από τους αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών.

Οι υποτροφίες δίνονται σε πρωτοετείς φοιτητές. Το ποσό των υποτροφιών για φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή τριτοβάθμια σχολή της Κύπρου θα ανέρχεται μέχρι €1500 η κάθε μια για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποψήφιοι αιτητές, πρέπει να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα και να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους, να κατέχουν απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με γενικό βαθμό 18 και άνω ή να έχουν περάσει τρία θέματα GCE ‘A’ Level (ή ισάξια) με γενικό βαθμό ‘Β’ και άνω.

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

1. Αίτηση του Ιδρύματος Αρτεμισίας Παναγιώτου με μικρή φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

2. Βεβαίωση ότι έχουν εξασφαλίσει θέση στα ως άνω αναφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Αντίγραφο απολυτηρίου ή πιστοποιητικού GCE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν έντυπα αιτήσεων (Αίτηση για Υποτροφία και Γενικοί Κανονισμοί) για την χορήγηση υποτροφίας από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αρτεμισίας Παναγιώτου, https://voicilamode.com/artemisia-foundation/

Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ιδρύματος και κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα πιο πάνω έγγραφα δυνατόν να απορριφθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα βασικά κριτήρια θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις να σταλούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο m.lyrakides@voici-la-mode.com ή προσωπικά στην πιο κάτω διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ακροπόλεως 90, 4ος όροφος, 2084 Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα