ΟΠΑ Στατιστική
Msc in Data Science
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship
International Hellenic University

Η Κινέζικη Κυβέρνηση προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University για φοιτητές του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Νέο Πρόγραμμα χορηγήσεων υποτροφιών εκ μέρους της Κινεζικής Κυβέρνησης σε φοιτητές του ΑΠΘ.  

"2019 Chinese Government Scholarships for postgraduate studies at Beihang University"

Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών της Κινεζικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα πιο κάτω συνημμένα.  Αφορά προκήρυξη εκ μέρους του Κινεζικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, μικρού αριθμού υποτροφιών, που απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους του ΑΠΘ, για σπουδές στο συνεργαζομενο Πανεπιστήμιο με σκοπό την απόκτιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η αρχή των σπουδών θα είναι από τον Σεπτέμβριο του 2019, για περίοδο από 2 έως 4 χρόνια.

Οι υποτροφίες θα είναι πλήρεις και θα καλύπτουν δίδακτρα, διαμονή, έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κίνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα πιο κάτω αρχεία που επισυνάπτονται.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2019 (12 μεσημβρινή), στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, γρφ. 10).
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων υποψηφίων και θα αποστείλει τις αιτήσεις τους κατόπιν στο Beihang University, αρμοδίως, το οποίο και θα προβεί στην τελική επιλογή.
 

Program introduction and syllabus
Online application system

Συννημμένα:

 AITISI_GR (3).docx

 Information Brochure about_Grants_2019.pdf


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα