Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών: Δυο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής με καταγωγή από το Νομό Λακωνίας

Προκήρυξη:

Το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει δυο (2) υποτροφίες για πρωτο-εισαγόμενους φοιτητές της ιατρικής σχολής των ΑΕΙ της χώρας μας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες προορίζονται για φοιτητές που προέρχονται από το Νομό Λακωνίας και περάτωσαν τις τρείς τάξεις του Λυκείου, σε ένα από τα Λύκεια του Νομού μας.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα τρείς χιλιάδες (3.000) ανά έτος και δίδεται για έξι έτη. Οι υποτροφίες θα δοθούν ύστερα από την έγκριση του Δ.Σ του Ιδρύματος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή του Κανονισμού των Υποτροφιών του Ιδρύματος από τους υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους μέχρι την 30.11.2021 στην ηλεκτρονική διέυθυνση του Ιδρύματος info@gerfnd.eu.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

Βεβαίωση εγγραφής στο Πενεπιστήμιο/Ιατρική σχολή Απολυτήριο Λυκείου
Βεβαίωση φοίτηση των 3 τάξεων του Λυκείου σε Λύκειο του Ν. Λακωνίας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από οπιοδήποτε άλλο οργανισμό.
Βεβαίωση που να αναγράφεται ο βαθμός εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο.

Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών

To Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών ιδρύθηκε το 1986 στην Σπάρτη με σκοπό την χορήγηση κάθε χρόνο υποτροφιών σε σπουδάζοντες νέους, που κατάγονται από το Νομό Λακωνίας στον τομέα υγείας των πανεπιστημίων της Ελλάδας και επικουρικά στις πολυτεχνικές και νομικές σχολές.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 74 υποτροφίες.

Πληροφορίες: https://gerfnd.eu/


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο