Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εστία Νέας Σμύρνης: Δύο (2) υποτροφίες για πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα

Προκήρυξη:

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την διάταξη του κληροδοτήματος «Ισίδωρου Γούναρη» προκηρύσσει την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Θα χορηγηθούν σε πρωτοετείς φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:

1. Να κατάγονται από τα Αλάτσατα ή την Ερυθραία Ιωνίας (Μ. Ασίας) ή και από άλλες περιοχές της Ελλάδος.

2. Να είναι οικονομικά αδύναμοι.

3. Να διακρίνονται για την εθνική αγωγή τους και την αγάπη τους για τις αλησμόνητες πατρίδες

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, των γονέων ή των παππούδων του, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει: α) Η Ελληνική ιθαγένεια και ο τόπος καταγωγής του. β) Η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η εθνική αγωγή του υποψηφίου και η αγάπη του για τις αλησμόνητες πατρίδες.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμολογία «άριστα» ή «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία» και του πιστοποιητικού εισαγωγής στη Σχολή ή στο Τμήμα όπου φοιτά ο υποψήφιος, στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

4. Επικυρωμένα αντίγραφα του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους, δικά του και της οικογενείας του, από τα οποία να προκύπτει ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει τις 18.000€.

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Α.Ν. 2039/39 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

6. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το χορηγούμενο ποσό είναι 3.600,00€ (400,00€ x 9 μήνες) για τον κάθε υπότροφο ξεχωριστά, ήτοι 7.200,00 (400,00 x 9 μήνες x 2 υπότροφοι) η συνολική υποτροφία των δύο υποτρόφων.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 29/9/2023 στην ΕΣΤΙΑ Ν. Σμύρνης, οδός Κ. Παλαιολόγου 1, T.K. 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9333702

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο