Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προσφέρει 2 υποτροφίες με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει: 

Τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους 2019-2020 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών. Το ποσό της υποτροφίας σε 250€ μηνιαίως χορηγείται για 10 μήνες το χρόνο με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Οι υπότροφοι θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο της προκήρυξης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως μέσα σε διάστημα 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη.


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα