ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes
koutsodontis

ΕΚΠΑ: Τέσσερις (4) υποτροφίες εσωτερικού/εξωτερικού σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά τα Πανεπιστημιακά έτη 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομιάς Θεοδώρου Μανούση, ως εξής:

α. Δύο (2) υποτροφίες ανά έτος σε πτυχιούχους ή διδάκτορες των Ελληνικών Πανεπιστημίων όλων των Σχολών και Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) και περαιτέρω επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια του Εσωτερικού

β. Δύο (2) υποτροφίες ανά έτος σε πτυχιούχους ή διδάκτορες των Ελληνικών Πανεπιστημίων όλων των Σχολών και Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) και περαιτέρω επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης και των Η.Π.Α. με προτίμηση μεταξύ των ίσων εκείνων που διετέλεσαν προπτυχιακοί υπότροφοι του Κληροδοτήματος. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση τη βαθμολογία του πτυχίου.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 400 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και σε 700 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30/06/2021:

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου, 30, ΤΚ 10679) ή

2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου).

Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στον σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές με επιλογή) και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο