Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Είκοσι (20) υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Προκήρυξη:

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών συνολικά είκοσι (20) θέσεων νέων ερευνητών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πολυεπίπεδων ερευνητικών δραστηριοτήτων που προωθούν την αριστεία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός φάσματος συναφών και παράπλευρων ερευνητικών εφαρμογών. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» και οι νέοι ερευνητές που θα επωφεληθούν από αυτές θα δραστηριοποιηθούν δυνητικά στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές:

  • Αγρο-διατροφή
  • Βιο-ιατρική
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Χωρική ανάπτυξη
  • Διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
  • Σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες
  • Κοινωνικές, οικονομικές & πολιτικές επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες & πολιτιστική κληρονομιά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 19/02/2017

Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00€) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμιμων κρατήσεων)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της υποτροφίας


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο