International Hellenic University

Ειδική υποτροφία «One of a Kind» για προπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ωνάση

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Ωνάση, αναγνωρίζει και επιβραβεύει νέους που καταφέρνουν να κάνουν σημαντικά βήματα στην πορεία της ζωής τους, ξεπερνώντας εμπόδια, περιορισμούς και αντιξοότητες, κυρίως κοινωνικού, ταξικού και φυλετικού περιεχομένου. 

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε αναγνώριση της προσφοράς των αδελφών Αντετοκούνμπο στον αθλητισμό, της επιτυχημένης πορείας που έχουν διανύσει και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή κοινωνική τους αφετηρία, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 τη χορήγηση μιας (1) Ειδικής Υποτροφίας “One of a Kind” για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας.

Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε απόφοιτο/η Ελληνικού Δημόσιου Γενικού ή/και Επαγγελματικού Λυκείου που υπάγεται στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, σχολικού έτους 2016/2017, που έχει εισαχθεί ως πρωτοετής φοιτητής/τρια σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας κατά το ακαδ. έτος 2017/2018, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Η υποτροφία καλύπτει την διάρκεια σπουδών του υποτρόφου, όπως ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών της σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος συνεχίζει με επιτυχία τις σπουδές του μέχρι τη λήξη τους. 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι τέκνα αλλοδαπών γονέων που έχουν εισέλθει και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει την ελληνική ιθαγένεια (τόσο οι υποψήφιοι, όσο και οι γονείς αυτών) ή την έχουν αποκτήσει εντός της προηγούμενης πενταετίας.
 2. Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή ταυτότητας και οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής ή κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).
 3. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Δημόσιου Γενικού ή/και Επαγγελματικού Λυκείου.
 4. Κατέχουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) της ημεδαπής.
 5. Έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 6. Το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, τόσο των αιτούντων – εφ’ όσον έχουν προσωπικό εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12,000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2016.
 7. Δεν λαμβάνουν ή δεν τους έχει εγκριθεί άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τις προπτυχιακές τους σπουδές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις της παρούσης, καλούνται να συμπληρώσουν πλήρως τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word), να τοποθετήσουν φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας στο αντίστοιχο σημείο της αίτησης, να εκτυπώσουν, να υπογράψουν την αίτηση και να την αποστείλουν σαρωμένη μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση fph@onassis.org το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 2. Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία οι υποψήφιοι δηλώνουν ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης.
 3. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από το Ίδρυμα Ωνάση και θα έχουν προθεσμία τριών (3) εβδομάδων να καταθέσουν όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αίτηση θα απορρίπτεται αυτομάτως.
 4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική συνέντευξη.
 5. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν περί τις αρχές Νοεμβρίου ατομικά στους υποψήφιους μέσω e-mail.
 6. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Msc Bioeconomics
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα