Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής Επιστήμης από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και εκπόνηση διδακτορικής έρευνας εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη διάρκεια:

 • Σπουδές Μάστερ: 2 θέσεις - Έναρξη σπουδών: 01.09.2024 24 (Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες)
 • Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας: 4 θέσεις -  Έναρξη σπουδών: 01.09.2024 (Διάρκεια υποτροφίας: 36 διαδοχικοί μήνες)

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 27.05.2005 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, όπου αναφέρεται ότι: «[…] θα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κατά τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση […]».

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και αντίστοιχα για φυσική συμμετοχή στη διδακτορική έρευνα. Αιτήσεις για σπουδές και διδακτορική έρευνα εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία ανέρχεται στα εξής ακαθάριστα ποσά

 • 1.1 χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) μηνιαία για υποτρόφους επιπέδου μάστερ
 • 1.2 δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) μηνιαία για υποτρόφους διδακτορικού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, στους υποτρόφους και των δύο κατηγοριών, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (€1.000,00) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες όλων των κατηγοριών:

 • Διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
 • Κατέχουν βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
 • Δεν έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1988 και μετά).
 • Κατά το φορολογικό έτος 2022, οι υποψήφιοι/ες είχαν κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) εφόσον οι υποψήφιοι/ες είναι άγαμοι/ες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες είναι έγγαμοι/ες, το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€) για κάθε μέλος της οικογένειας.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ):

 • Έχουν εγγραφεί ή έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024 – 2025.
 • Δεν διαθέτουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο στην Ψυχιατρική Επιστήμη ή σε οποιονδήποτε 4 άλλο επιστημονικό τομέα, εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε ενιαίο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) και δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες:

 • Έχουν εγγραφεί ή έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024 – 2025.
 • Δεν είναι ήδη διδάκτορες και δεν εκπονούν άλλη διδακτορική διατριβή στην Ψυχιατρική Επιστήμη ή σε οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr, (το αργότερο έως 22/5/2024), συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή pdf:

Κοινά δικαιολογητικά όλων των κατηγοριών υποτροφιών

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 • Αντίγραφο βασικού Πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2022 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2022.
 • Το ΙΚΥ δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή υπεύθυνη δήλωση.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι και (στ) δεν κατέχει ή δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών:

 • Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 1000 λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους από την ολοκλήρωση παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος και συνημμένο το πρόγραμμα μαθημάτων.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024 – 2025, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και βεβαίωση από το πανεπιστήμιο ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εμπίπτει στον τομέα της ψυχιατρικής επιστήμης.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους διδάκτορες:

 • Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”,
 • Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 2000 λέξεις με την εξής δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα και (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία της διδακτορικής διατριβής.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από 1/9/2024, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα, ο/η επιβλέπων/ουσα, η διάρκεια της έρευνας, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και βεβαίωση από το πανεπιστήμιο ότι το θέμα της διδακτορικής έρευνας εμπίπτει στον τομέα της ψυχιατρικής επιστήμης.

Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ΙΚΥ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr), ανά κατηγορία προκηρυσσομένων θέσεων (Master, PhD), Πίνακες Επιλέξιμων Αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και Πίνακες Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης.

Oι υποψήφιοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των Πινάκων Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Ανακοίνωση

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο