Δύο υποτροφίες σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – δύο (2) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., οι οποίοι/ες επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

  1. ηλικίας μέχρι τριάντα έξι ( 36) ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
  2. οικονομική αδυναμία όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών στο εξωτερικό
  3. άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα
  4. καταγωγή από τη Β. Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας
  5. γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμεί να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές
  6. απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής επιστήμης
  7. πρόθεση να υπηρετήσει τον κλάδο της Επιστήμης του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας για δέκα χρόνια τουλάχιστον

8. υγιής και να μη πάσχει από χρόνια νόσο

Προθεσμία: Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 10-04-2020

 

Περισσότερες πληροφορίες- Σχετικά έγγραφα: 


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα