Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Προκήρυξη:

Τέσσερις (4) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2021.

Συγκεκριμένα:

  • Η εταιρεία NEPTUNE LINES, στη μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία, διαμέσου της ΕΕΕ,  σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Η εταιρεία «Εκθέσεις Ποσειδώνια» χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας) ύψους 10.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Η ΕΕΕ χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, απόφοιτο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας) ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ
  • Η κ. Ειρήνη ΣΤ Νταϊφά, εις μνήμην του πατέρα της "Σταύρου Α. Νταϊφά", χορηγεί υποτροφία, δια μέσου της ΕΕΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε απόφοιτο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας) ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 και στα τηλέφωνα 210 4291159-65.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο