Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
UNic Ημέρες Γνωριμίας
ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Δύο υποτροφίες από την Coca-Cola για το Msc in Marketing του Πανεπιστημίου Strathclyde

Προκήρυξη:

Η εταιρεία COCA-COLA με το Πανεπιστήμιο του STRATHCLYDE (μέσω του Greek Center του Πανεπιστημίου, το IMS College) ανακοινώνουν την προσφορά ΔΥΟ (2) υποτροφιών για το πρόγραμμα MSc in MARKETING του Πανεπιστημίου Strathclyde, για το ακαδημαικό έτος 2017-18.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του προγράμματος  είτε για μερική είτε για ολική φοίτηση (full or part time).

Τα κριτήρια για την επιτυχή διεκδίκηση  των υποτροφιών συνοψίζονται ως ακολούθως :

  1. Ύπαρξη πρώτου πτυχίου με πολύ καλή βαθμολογία από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής.
  2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής συνοδευόμενη από σχετική πιστοποίηση (δίπλωμα IELTS, Proficiency κλπ).
  3. H συνολική αίτηση του ενδιαφερομένου, όπου θα συνυπολογιστούν όλα τα επιμέρους δεδομένα (όπως περαιτέρω προσόντα ή ιδιαίτερες οικονομικές συγκυρίες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να :

  1. Πραγματοποιήσουν επιτυχή αίτηση για εγγραφή στο πρόγραμμα.
  2. Να υποβάλλουν ένα απλό συνοδευτικό κείμενο περίπου 500 λέξεων όπου θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να διεκδικήσουν επιτυχώς τις υποτροφίες.

Τα αποτελέσματα των υποτροφιών θα ανακοινωθούν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IMS College, τηλ: 210 7230814

Ιστοσελίδα University of Strathclyde-Greek Center


Μοιραστείτε το:

IMS Studies- Univ. of Strathclyde
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα