Δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής –δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

  1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών
  3. καταγωγή από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκη
  4. να κατοικούν οπουδήποτε εντός της Ελλάδος

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 

Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 - 2:30pm

Σχετικά έγγραφα: 

Πρόσκληση

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.doc

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα