ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε Ελληνίδες με καταγωγή από Κάλυμνο ή Δωδεκάνησα

Προκήρυξη:

Το “Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας” προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 δύο (2) υποτροφίες με ΕΠΙΛΟΓΗ για το ακαδ.έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό σε διακεκριμένες, πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ της χώρας μας – ηλικίας μέχρι 30 ετών – χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Δωδεκάνησα. Η υποτροφία αφορά ποσό 500 ευρώ μηνιαίως και είναι διαρκείας ενός ή δύο το πολύ ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

-Πτυχίο σχολής ΑΕΙ με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
-Αντίγραφο εκκαθ.φόρου εισοδήματος και Ε9 υποψήφιας και των γονέων.
-Βεβαίωση επιτυχίας ή αποδοχής στο Τμήμα ή την Σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι η υποψήφια δεν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα ή για τον ίδιο σκοπό.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών να αποσταλούν εντός 45 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης (26/9/2014) στην οδό Υπολ. Αλεξ.Διάκου αρ.30, Τ.Κ. 15452 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να απευθύνονται στην πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Λεμονιά Αλεξοπούλου, στα τηλ. 210-6726095 και 6934390282.

 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα