Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες από το Ίδρυμα "Αττική Παράδοση" για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ στα αντικείμενα: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις

Προκήρυξη:

Tο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δυο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

α. Μια (1) υποτροφία με αντικείμενο το Διεθνές Δίκαιο

β. Μια (1) υποτροφία με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30° έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού Πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

Δικαιολογητικά

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δυο (2) αντίγραφα:

  • βιογραφικό σημείωμα,
  • αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους,
  • αντίτυπα των τυχόν εργασιών τους,
  • καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως,
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου,
  • εκκαθαριστικό εφορίας και
  • αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 εσωτ. 1123.

Τα δικαιoλογητικά αποστέλλονται στην διεύθυνση Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342. Υπ'οψιν κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

( Η προκήρυξη της παραπάνω υποτροφίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής" στις 8-3-2015.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο