Δύο (2) υποτροφίες σε σπουδαστές/τριες ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας από το Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής, δύο (2) υποτροφιών σε σπουδαστές/τριες ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας (με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά) από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

  • ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  • καταγωγή από τη Μακεδονία
  • ηλικία έως 22 ετών, προτιμωμένων των νεωτέρων σε ηλικία κατά σειρά προτεραιότητας
  • οικονομική αδυναμία
  • φοίτηση σε ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας (με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά)
  • μέσο όρο βαθμολογίας, στο προηγούμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών δεκαέξι (16) και πάνω με άριστα το βαθμό είκοσι (20) προτιμωμένων εκείνων με την υψηλότερη βαθμολογία
  • στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων τους, με προτεραιότητα όσων έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους
  • διάκριση για το ήθος τους και ειδίκευση σε κάποια τέχνη (π.χ. Τεχνολογικοί Τομείς)

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 

Πληροφορίες-Σχετικά έγγραφα: 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος Κ. Κατσέα για ΕΠΑΛ ( 2019-2020).pdf

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΠΑΛ).doc

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΠΑΛ).doc


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα