Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διαγωνισμός Λυρικού Τραγουδιού για την απονομή μίας προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής υποτροφίας για σπουδές Μουσικής στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας προκηρύσσει Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού για την απονομή μίας υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών (κατεύθυνση Όπερα) επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας έως 27 ετών οι γυναίκες και έως 29 ετών οι άνδρες, που έχουν γίνει δεκτοί ή θα έχουν γίνει δεκτοί μέχρι τον Ιούλιο του 2023 από τη Σχολή στην οποία προγραμματίζουν να φοιτήσουν. Υποτροφία δεν μπορούν να λάβουν υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

Όροι - Προϋποθέσεις Διαγωνσιμού

1) Η υποτροφία χορηγείται για τελειοποίηση σπουδών (κατεύθυνση Όπερα) επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατά το 2023- 2024. Δεν χορηγείται υποτροφία για εξ αποστάσεως παρακολούθηση σπουδών, ούτε παρέχεται αναβολή της υποτροφίας για άλλο ακαδημαϊκό έτος. Δεν χορηγείται υποτροφία σε υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
Οι γυναίκες να έχουν γεννηθεί από Ιαν. 1996 και μετά (έως 27 ετών)
Οι άνδρες να έχουν γεννηθεί από Ιαν. 1994 και μετά (έως 29 ετών)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Για τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Σωματείου mcallas@megaron.gr τα πιο κάτω δικαιολογητικά (ως συνημμένα pdf) καθώς και 2 links με βιντεοσκόπησή τους στο youtube (βλ. πιο κάτω Ρεπερτόριο).

Τα δικαιολογητικά και η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να σταλούν συγχρόνως, στο διάστημα από 4 έως 14 Μαΐου 2023 και οι υποψήφιοι να λάβουν επιβεβαίωση από την Γραμματεία για την παραλαβή τους (T. 210 7282 566-567).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης, όσοι υποψήφιοι προκριθούν από την Κριτική Επιτροπή να προσέλθουν σε ακρόαση, θα ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της τελικής φάσης του Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
1) Αίτηση υποψηφιότητος του Διαγωνισμού συμπληρωμένη ευανάγνωστα.
2) Δακτυλογραφημένο συνοπτικό σημείωμα (σε 1 σελίδα), όπου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, οι (μέχρι 30/4/23) μουσικές σπουδές και δράσεις του και η προοπτική σπουδών του για το 2023-2024. Να δηλώνονται υπεύθυνα όλες οι υποτροφίες που τυχόν έχει λάβει ο υποψήφιος (φορέας, έτος) καθώς και το εάν έχει υποβάλει αίτηση για υποτροφία ή ανανέωση υποτροφίας και σε ποιόν φορέα για το 2023-2024.
3) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (δύο όψεις).
4) Δίπλωμα Μονωδίας ή βαθμολογία Ωδείου για το τελευταίο εξάμηνο σπουδών επιπέδου Διπλώματος στη Μονωδία.
5) Βεβαίωση εγγραφής των υποψηφίων στη Μουσική Σχολή του εξωτερικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (εάν ήδη φοιτούν και θα συνεχίσουν), ή βεβαίωση αποδοχής τους από τη Σχολή στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν. Σε περίπτωση που θα λάβουν μέρος σε καταταρκτήριες εξετάσεις, να δηλώνουν πότε έχει ορισθεί η ακρόαση και πότε θα γνωρίζουν εάν έχουν γίνει δεκτοί (μέχρι Ιούλιο 2023).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και το έντυπο της αίτησης, εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο