Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διαγωνισμός Βράβευσης Φοιτητών Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία η οποία δεν έχει δημοσιευθεί σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

  • Θέμα 1οΑντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα: πρόσφατες εξελίξεις
  • Θέμα 2οΖητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα που αναδεικνύονται  από την πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ
  • Θέμα 3οΚατάφωρες παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο, 2021-2022

Τα βραβεία συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου και δίδακτρα) για την παρακολούθηση της Ενότητας 1 "Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" (Module 1) του 52ου Θερινού Κύκλου Σπουδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 26.06.2023 - 07.07.2023 στο Στρασβούργο και διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Rem Cassln.

Οι βραβευόμενοι/ες δεσμεύονται ότι θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα και ότι θα καταθέσουν στο ΙΜΔΑ έκθεση για τη ροή, περιεχόμενο και τις εντυπώσεις τους από τον κύκλο σπουδών έως τις 31.07.2023.

Προδιαγραφές εργασιών:

Κάθε εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

α) Έκταση: 7.000-12.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, αλλά εξαιρουμένων: της βιβλιογραφίας, του πίνακα περιεχομένων, τυχόν ευρετηρίου και παραρτημάτων).
β) Ελάχιστα περιεχόμενα: πίνακας περιεχομένων, κυρίως κείμενο, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία
γ) Μορφοποίηση: Κύριο κείμενο: Γραμματοσειρά Times New Roman 12 και διάστιχο 1,5. Υποσημειώσεις: Γραμματοσειρά Times New Roman 10 και διάστιχο μονό.
δ) Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου: word ή pdf (όχι άλλη μορφή)
ε) Να περιέχονται τα πλήρη στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο).
στ) Να επισυνάπτεται επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα διαγωνιζόμενου/ διαγωνιζόμενης.

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mrhr.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72, 3ος όροφος έως και την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 10.00 π.μ - 3.00 μ.μ. 

Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο του 2023 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο