Δήμος Λάρνακας: Υποτροφίες για Δημότες Λάρνακας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου

Προκήρυξη:

Ο Δήμος Λάρνακας στοχεύοντας στo δικαίωμα της μάθησης προς όλους τους νέους και στην παροχή κινήτρων για την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη επιμόρφωση των Δημοτών, δέχεται αιτήσεις για υποτροφίες (πλήρεις και μερικές) για το έτος 2019-2020.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Δημότες Λάρνακας και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την 8η Αυγούστου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και έντυπα υποβολής – αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας (5ο όροφος), Λεωφόρος Αθηνών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. στο τηλέφωνο 24816595, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.larnaka.org.cy.

Τις υποτροφίες παρέχουν τα πιο κάτω Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

  • Frederick Uiniversity (2 ολικές, 4 υποτροφίες 50%, 8 μερικές σε προπτυχιακά προγράμματα). Παράλληλα παραχώρηση υποτροφιών για μεταπτυχιακά, οικονομική στήριξη και βοήθημα και αθλητικές υποτροφίες.
  • UCLAN University: Πέντε μειώσεις ύψους €2450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για όλα τα χρόνια με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7500 και Πέντε μειώσεις ύψους €3600 για οποιδήποτε μεταπτυχικαό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6900.
  • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (2 υποτροφίες για τον πρώτο χρόνο και 2 υποτροφίες 50% σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα).
  • European University Cyprus. Από μια υποτροφία 75%, 50%, 25% (αναλόγως βαθμού), πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, υποτροφίες για αδέλφια με ταυτόχρονη φοίτηση και αθλητικές υποτροφίες.
  • Alexander College: Μία υποτροφία στον κλάδο Bsc Business Management withs Acconting & Finance, μία σε ένα από τους κλάδους Graphic/Interior/Photography και μία στον κλάδο Bsc Computer Science with Gaming Development.
  • Intercollege: Μία υποτροφία 30% των διδάκτρων σε απόφοιτο με γενικό βαθμό 18 και άνω και 2 υποτροφίες 20% των διδάκτρων σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες.
  • Αmerican College: Υποτροφίες 35% για όλα τα έτη σπουδών και 2 υποτροφίες 25% για όλα τα έτη.
  • P.A College: Δύο πλήρεις Υποτροφίες (19 και πάνω Business Administration & Business Computing) και 4 Υποτροφίες 50% (18 -18.99, Δύο για Business Administration και Δύο Business Computing).
  • Larnaca College: Προσφέρονται τρεις Υποτροφίες ύψους (50%) για το πρώτο και δεύτερο ακαδημαϊκό έτος σπουδών στους τελειόφοιτους μαθητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020. 

Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ

Κανονισμοί 


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα