Δεκαπέντε (15) υποτροφίες (για τρία συνολικά χρόνια) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Η2020 της Δράσης Marie Skłodowska Curie, European Training Network

Προκήρυξη:

15 υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/Χημικής/Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

Οι υποτροφίες (για τρία συνολικά χρόνια), προσφέρονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Η2020 "AgRefine - A Disruptive Innovative Cooperative Entrepreneurial (DICE) education, training and skills development programme rolling out the next generation of Agri Biorefinery and Valorisation Bioeconomy leaders" της Δράσης Marie Skłodowska Curie, European Training Network, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ της Σχολής Βιοσυστημάτων και Μηχανικής Τροφίμων του University College Dublin. 

Στόχος του έργου AgRefine είναι η ριζική αναμόρφωση της αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, μέσω της συνεργατικής εφαρμογής καινοτόμων ανεξάρτητων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών ανά μονάδα βιομάζας που αξιοποιείται.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα των υποτροφιών: 
documents.mech.ntua.gr/docs/2019/08/AgRefine_ITN.pdf

Αιτήσεις έως 2 Σεπτεμβρίου 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/Pfis4D3v6xDF1Qk59.


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα