Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δέκα (10) Υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές με καταγωγή από την Λάρισα

Προκήρυξη:

Το ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ» προκηρύσσει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών με τον τίτλο “ΚΑΡΑΝΙΚΕΙΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ” προς αριστούχους άρρενες μαθητές μόνιμους κατοίκους Λάρισας και δημότες του δήμου Λαρισαίων της τρίτης (3ης) τάξης των Λυκείων της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 για την εκπλήρωση των βασικών τους σπουδών σε Ημεδαπά και Αλλοδαπά Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των κλάδων (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023).

Υποψηφιότητα δύνανται να υποβάλλουν μόνον άρρενες μαθητές μόνιμοι κάτοικοι της πόλεως της Λάρισας τουλάχιστον προ δέκα (10) ετών και δημότες του δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι φοίτησαν στην τρίτη (3η) τάξη των Λυκείων της πόλεως κατά το σχολικό έτος 2021- 2022, έχουν αποφοιτήσει ως αριστούχοι κατά το ανωτέρω σχολικό έτος από δημόσιο Λύκειο που εδρεύει στην πόλη της Λάρισας και έχουν εισαχθεί ως πρωτοετείς φοιτητές σε ημεδαπό ή αλλοδαπό Ανώτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και των σχετικών απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται αυτή των σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.

Σημειώνεται ότι πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη (άτομα με ειδικές ανάγκες, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κλπ.). Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι τους μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεως, καθώς επίσης και την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού όπου περιγράφονται οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα γραφεία του ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου και Μαρίας Καρανίκα», οδός Παπαναστασίου, αριθμ. 52,5οςόροφος από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. έως 13:00 μ.μ. Πληροφορίες: Κιν: 6979989739 (κα Μ. Κοτάκου)/ 6937225080 (κα Βαλαβάνη)

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο