Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Βραβείο και Οικονομικές Ενισχύσεις από το Εμπειρίκειο Ίδρυμα

Προκήρυξη:

Το ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ έχοντας υπ’όψη:

  1. Τις διατάξεις της από 27 Δεκεμβρίου 1960 διαθήκης του Μιλτιάδη Γ. Εμπειρίκου, δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10η Ιουλίου 1963.
  2. Το Β. Διάταγμα υπ’ αριθμ. 27 (Εφ. Κυβ. Α΄18/1964) «περί εγκρίσεως συστάσεως κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ».
  3. Το Β. Διάταγμα υπ’αριθμ. 709 (Εφ. Κυβ. Α΄235/1964) «περί κυρώσεως Οργανισμού του εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ».
  4. Τον «Κανονισμό Βραβείων και Παροχών του Ιδρύματος» (συνεδρία υπ’αρ. 13/19.02.1968).
  5. Την υπ’αριθμ. 5661/1991 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
  6. Τις διατάξεις του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
  7. Την υπ’αριθμ. 3044/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Για την τριετία 2021-2023

(με την διάθεση των εισοδημάτων ετών 2021,2022 και 2023)

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ υπό τον τίτλο «Εμπειρίκειον Βραβείον εις μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρίκου»,που θα απονεμηθεί σε δύο Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα συνέβαλαν με επιστημονικές εργασίες και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών της Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής και παραπλήσιων με αυτές θετικών επιστημών, όπως Βιολογίας, Μαθηματικών κλπ.

Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ υπό τον τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις εις μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρίκου», που θα χορηγηθούν σε Έλληνες επιστήμονες των πιο πάνω επιστημών για τους ακόλουθους ειδικότερα σκοπούς:

  1. Για την ενίσχυση επιστημόνων ασχολούμενων ειδικώς σε πειραματικές έρευνες και επιστημονικές εργασίες
  2. Για την οργάνωση εργαστηρίων για ερευνητικούς σκοπούς και
  3. Για μετεκπαίδευση ή άλλη συναφή βοήθεια.

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες με τα αναγκαία δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 6 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα (υπ’όψιν κ. Αναστασίας Βάνα) με ημερομηνία καταθέσεως στα ΕΛΤΑ ή αποστολής με εταιρεία Ταχυμεταφορών από την  Δευτέρα 20/5/2024 έως Παρασκευή 28/6/2024, να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και κατά τις ώρες 10:00-12:00 ή να παραδοθούν στο θυρωρείο του Μεγάρου επί της οδού Πανεπιστημίου 6 κατά τις ώρες 09:00-15:00.

Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν αξιολογούνται. 

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος, κατά τις ώρες 10:00-12:00 και διεύθυνση εδώ.

Σε όλες τις υποβαλλόμενες υποψηφιότητες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή στο Ίδρυμα της σχετικής ΑΙΤΗΣΕΩΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΣ, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μέσω του Διαδικτύου, στην διεύθυνση εδώ.

Η απονομή των βραβείων και οι οικονομικές ενισχύσεις αποφασίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση παράλληλης χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος  ή μετεκπαίδευσης από άλλη πηγή ή οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος μειώνεται ισοπόσως με την ενίσχυση από την πηγή αυτή ή και μηδενίζεται εφόσον η τελευταία είναι υψηλότερη από την προβλεπόμενη από το Ίδρυμα.

Ειδικότερη αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις απονομής των βραβείων και των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται στο σχετικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του Ιδρύματος.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο