ΟΠΑ Στατιστική
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship
International Hellenic University

Βραβεία από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου προκηρύσσει τα βραβεία: 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα