Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Προκήρυξη:

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF) στις 11 Απριλίου, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόκειται για κάλεσμα ανοιχτό σε ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές τους, ή έχουν τουλάχιστον 4 έτη ερευνητικής εμπειρίας  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για μια Ευρωπαϊκή Υποτροφία αν μετακινείστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες, ή αν σας ενδιαφέρει να έρθετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή  μια συνδεδεμένη χώρα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Σε αυτά τα πλαίσια, δύο κατηγορίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για επιστήμονες που θέλουν να επανεκινήσουν την καριέρα τους μετά από διάλειμμα (Career Restart Panel), ή που εργάζονταν εκτός Ευρώπης για ένα διάστημα και θα ήθελαν να επιστρέψουν (Reintegration Panel).

Ατομικές Υποτροφίες: Ευκαιρίες για διαφορετικά στάδια της καριέρας σας

Ερευνητές με βάση χώρα της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα μπορούν να κάνουν αίτηση για Παγκόσμια Υποτροφία για μία θέση εκτός Ευρώπης. Ως Παγκόσμιος Υπότροφος, θα πρέπει να επιστρέψετε για ένα έτος σε μία οργάνωση βασισμένη σε χώρα της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα.

Αν κάνετε αίτηση για Ευρωπαϊκή Υποτροφία MSCA σε ίδρυμα χώρας υπό ένταξη και η Ατομική Υποτροφία MSCA δεν επαρκεί για την πρότασή σας, μπορεί αυτή να ενταχθεί στις Υποτροφίες Διεύρυνσης σε περίπτωση που το επιλέξετε.

Οι Ατομικές Υποτροφίες MCSA προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας εργασίας μερικής απασχόλησης και, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε τη δική σας start-up ή να παρακολουθήσετε παράλληλα ανώτερες σπουδές.

Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις αίτησης, προθεσμίες κλπ και link για τις φόρμες πρότασης και τον οδηγό αίτησης.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα