ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ακαδημία Αθηνών: Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών (Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη

Προκήρυξη:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΖΟΥ 2018-2019

Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών (Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη 

Επισυνάπτονται η Προκήρυξη και η Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Αρχεία: 

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Υπεύθυνη δήλωση


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα