ΟΠΑ Στατιστική
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship

Ακαδημία Αθηνών: Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Προκήρυξη:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Αρχεία:

Προκήρυξη υποτροφιών Ανοσολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Ανοσολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης

 Υπεύθυνη δήλωση Ανοσολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα