Ακαδημία Αθηνών: Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Θεολογίας

Προκήρυξη:

ΔΩΡΕΑ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2019-2020

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Θεολογίας

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση, η Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση.

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Υπεύθυνη δήλωση


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα