Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

150 Υποτροφίες από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας

Προκήρυξη:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προκηρύσσει διά τό ακαδημαϊκόν έτος 2022-2023:

α) έως 80 υποτροφίας εις Ελληνας κληρικούς καί υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ανεγνωρισμένα υπό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π εις τό γνω στικόν αντικείμενον της θεολογίας καί εις άλλα τοιαύτα σχετιζόμενα πρός τούς ζωτικούς τομείς της ζωής καί της δράσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος καί

β) έως 70 υποτροφίας εις αλλοδαπούς κληρικούς ή λαϊκούς διά προπτυχιακός καί μεταπτυχιακός σπουδάς είς τήν θεολογικήν επι στήμην εις τήν Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται νό λάβουν άπάσας τάς αναγκαίας πληροφορίας εκ της επισήμου ιστοσελίδος της Εκκλησίας της Ελλάδος http://www.ecclesia.gr/

Υποεπιτροπή Χορηγήσεως Υποτροφιών όπου δημοσιεύεται ο σχετικός Κανονισμός Εντολή καί Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο