Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

12 Υποτροφίες σε μαθητές ή φοιτητές μόνιμους κατοίκους Καρδακάτων Κεφαλονιάς

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος IΩANNOY ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ με την απόφαση 30/2022 που εγκρίθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς για το σχολικό έτος 2022/2023 το Κληροδότημα ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ θα προσλάβει δώδεκα (12) υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος χωρίς διαγωνισμό, και με απαραίτητα κριτήρια

α) την φοίτησή τους εντός Ελλάδας στην Α' τάξη Γυμνασίου Λυκείου στο Α' έτος Α.Ε.Ι./ Τ,Ε.Ι.

β) την ύπαρξη και παραμονή της οικογενειακής τους μερίδας στην τοπική κοινότητα (Τ.Κ.) Θηναίας (διευκρινίζουμε ότι δεν δικαιούνται υποτροφία όσοι διατηρούν την οικογενειακή τους μερίδα σε άλλες πόλεις ή κοινότητες εντός Κεφαλονιάς πλην της Τ.Κ. Θηναίας)

γ) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ.

Τα παραπάνω κριτήρια θα αποδεικνύονται, το μεν πρώτο με πιστοποιητικό σπουδών / βεβαίωση φοίτησης της σχολικής μονάδας με βεβαίωση εγγραφής του Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι., το δεύτερο με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το τρίτο με πρόσφατο αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φάρου, φορολογικού έτους 2021 της οικογένειάς τους. Στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα εκδοθεί ­ από το δήμο Αργοστολιού εάν οικογενειακή μερίδα των γονέων των υποψηφίων ­ ποτρόφων δεν αναγράφει την Τ.Κ. θηναίας αλλά αναφέρεται οτιδήποτε άλλο, τότε πρόεδρος της κοινότητας θα βεβαιώνει μόνο τους υποψήφιους υπότροφους αυτούς που διαμένουν μόνιμα βραχυχρόνια σε οικίες Α' βαθμού συγγένειας στα Καρδακάτα οι ­ ποίοι έχουν καταγωγή από το χωριό.

Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκατό είκοσι πέντε (125) ευρώ για τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηνιαίως. Κάθε υποτροφία χορηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπουδές τους.

Αιτήσεις έως 31/01/2023.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο